Skip links

MATERSKÁ ŠKOLA BRANTIA

O nás

Materská škola je otvorená od 7:00 do 17:00 každý pracovný deň

Celodenná/poldenná starostlivosť pre deti vo veku od 2-6 rokov

Výučba prebieha najmä formou zážitkového učenia

Preferujeme malý počet detí v triede (10 – 12 detí), kladieme veľký dôraz na individualitu dieťaťa a rešpekujeme jeho záujmy a potreby

Vytvárame pre deti prirodzené bilingválne prostredie (SJ-AJ)

Máme vlastný priestranný dvor s ihriskom a preliezkami a vlastné parkovacie miesta pred budovou materskej školy

V budove materskej školy je umiestnený vyhrievaný detský bazén, ktorý slúži na predplaveckú prípravu detí navštevujúcich materskú školu

Bilingválne prostredie

Jedna učiteľka=jeden jazyk. Brantia zabezpečuje bilingválnu formu výučby v anglickom aj slovenskom jazyku. Hlavnou úlohou je vzbudiť u detí prirodzený záujem o angličtinu nie ako o cudzí jazyk, ale ako nástroj na hranie a zábavu a to je prirodzené tak u 2 ročného dieťaťa, rovnako ako u predškoláka. Vtiahnutím dieťaťa do sveta angličtiny tak podporujeme u detí, aby vnímali angličtinu ako iný spôsob komunikácie. Podľa psychológov je najvhodnejšie začať s výučbou cudzích jazykov v čase, keď sa mozog ešte vyvíja. Teda v priemere do šiestich rokov. Okolo druhého roku sa v mozgu vytvárajú jazykové centrá. Deti, ktoré začali v ranom veku s výučbou cudzieho jazyka majú v tejto časti mozgu viac sivej hmoty (špeciálna sieť nervových buniek), čo neskôr napomáha k ľahšiemu učeniu cudzieho jazyka i jazykov všeobecne.

Zážitkové učenie

Zážitkové učenie je jedna z najúčinnejších foriem učenia sa. Prostredníctvom zážitkov a skúseností si dieťa vytvára svoje vlastné teórie. Prostredníctvom aktivít deti podnecujeme k vyjadrovaniu svojich predstáv. Vedomosti nadobodnuté cez zážitky umožňujú dieťaťu jednoduhšie si osvojiť získané poznatky bez toho, aby sa cielene učilo.Vďaka malému počtu detí v triede(10-12 detí) môžeme deťom ukázať svet v jeho konkrétnych podobách, môžu ho ovoňať, ochutnať, chytiť….jednoducho ho žiť prostredníctvom krásnych okamihov! Vedomosti sa tak stávajú nielen poznatkom, ale aj zážitkom. Výlety, exkurzie, časté návštevy prírody, návštevy kultúrnych podujatí, práca v záhradke, športové aktivity, tanec, atď. je súčasťou nášho každodenného programu.

MATERSKÁ ŠKÔLKA BRANTIA

Pohyb a zdravá strava

Plávanie

Brantia disponuje vlastným krytým vyhrievaným bazénom priamo v areáli materskej školy. Naším zámerom je:

 • osvojiť u detí základné plavecké zručnosti
 • vytvoriť pozitívny vzťah k vodnému prostrediu
 • budovať imunitný systém dieťaťa

Deťom sa počas pobytu v bazéne venuje športová trénerka. Bazén je taktiež počas celého školského roka bezplatne k dispozícii pre všetkych našich rodičov.

Pohybová príprava

V predškolskom veku tvorí pohybová príprava základ zdravého, všestranného rozvoja osobnosti dieťaťa.

Hlavné ciele:

 • vytvárať pozitívny prístup k pohybu(predpoklad pre pravidelnú pohybovú aktivitu)
 • posilniť imunitný systém
 • naučiť sa vnímať vlastné telo a pracovať s ním
 • rozvoj koordinácie, sily a flexibility
 • pochopiť význam sebadisciplíny pri nácviku(dodržiavať pravidlá, spolupráca, empatia)

Kvalitná strava

Kvalitná strava (nielen v detskom veku) hrá kľúčovú rolu pri budovaní zdravého detského organizmu, je dôležitá nielen pre vývin zdravého tela ale aj pre správne fungovanie mozgu. Práve preto:

 • varíme výlučné z čerstvých potravín čím zabezpečujeme vyváženú plnohodnotnú stravu
 • nepoužívame mrazené potraviny, dochucovadlá ani bujóny, sladené nápoje, sirupy a pod.
 • každý deň majú deti k dispozícii čerstvú zeleninu a ovocie (v lete aj vo forme smootie)
 • sme zapojení do projektu „Mliečny program“ a „Ovocie a zelenina“
 • vychádzame v ústrety rodičom detí, ktoré majú výnimku zo stravovania, resp. majú alergiu na niektoré potraviny.

Nadštandartná starostlivosť

Činnosť materskej školy zahŕňa aj nadštandardnú starostlivosť pre deti v nasledujúcich oblastiach:

 • úzka spolupráca s logopédom, ktorý sa deťom venuje individuálne priamo v priestoroch MŠ
 • kontrola detských zúbkov, ktorú zabezpečuje dentálna hygienička
 • spolupráca s psychológmi a špeciálnymi pedagógmi z CPPaP hlavne pri testovaní školskej zrelosti u detí predškolského veku;

SMŠ BRANTIA

Toto sme my

Náš pedegogický zbor zabezpečí pre Vaše dieťa to najlepšie, čo bude potrebovať na  ceste životom v Brantii.

Informácie pre rodičov

Naša ponuka služieb, poplatky, príspevky na starostlivosť o dieťa, čo potrebujú deti do školy…

Kontakt

Adresa, otváracia doba, telefonický a email kontakt, kontaktný formulár…

Aktuality z našich akcií

Pozrite si našu galériu