Skip links

SMŠ Brantia

Brantia = detstvo plné zážitkov

Brantia je súkromné predškolské zariadenie, ktoré sa nachádza v tichej mestskej časti Spišskej Novej Vsi zvanej Kozí vrch. Sme malou rodinnou materskou školou, ktorej cieľom je deti nielen vzdelávať a vychovávať, ale predovšetkým ponúknuť im bezpečný a láskyplný druhý domov pre rozvoj ich jedinečnosti. Materská škola je zaradená do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR.

Našim cieľom je prístup je zameraný na to, aby sa dieťa cez hru a aktivity učilo veľmi prirodzeným spôsobom chápať a používať veci a javy okolo seba, adekvátne komunikovať, rozumieť a akceptovať pravidlá sociálneho spolunažívania, chápať iných ľudí, ale aj veku vhodným spôsobom prezentovať vlastnú identitu a vytvoriť si tak na okolitý svet vlastný názor.

O nás - ako fungujeme Toto sme my

Informácie pre rodičov

Naša ponuka služieb, poplatky, príspevky na starostlivosť o dieťa, čo potrebujú deti do školy…

Kontakt

Adresa, otváracia doba, telefonický a email kontakt, kontaktný formulár…

VYBAVENIE ŠKÔLKY

Čo ponúkame

Materská škola je otvorená od 7:00 do 17:00 každý pracovný deň

Celodenná/poldenná starostlivosť pre deti vo veku od 2-6 rokov

Výučba prebieha najmä formou zážitkového učenia

Preferujeme malý počet detí v triede (10 – 12 detí), kladieme veľký dôraz na individualitu dieťaťa a rešpekujeme jeho záujmy a potreby

Vytvárame pre deti prirodzené bilingválne prostredie (SJ-AJ)

Máme vlastný priestranný dvor s ihriskom a preliezkami a vlastné parkovacie miesta pred budovou materskej školy

V budove materskej školy je umiestnený vyhrievaný detský bazén, ktorý slúži na predplaveckú prípravu detí navštevujúcich materskú školu

ZAUJÍMA VÁS VIAC?

Prečítajte si viac o jedinečnej škôlke Brantia

O nás - ako fungujeme Toto sme my

Aktuality z našich akcií

Pozrite si našu galériu